Klauzula informacyjna - Makarony Polskie

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest grupa przedsiębiorstw należących do Grupy Makarony Polskie, to znaczy wszystkie podmioty z grupy kapitałowej Makarony Polskie, w skład której wchodzą Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, (35-082 Rzeszów), ul. Podkarpacka 15A jako główna jednostka organizacyjna oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne (lista spółek dostępna na www.makarony.pl), zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów.

Pełna treść polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), dostępna jest na stronie internetowej http://www.makarony.pl/polityka-prywatnosci.html.

Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie poprzez kontakt a Administratorem w sposób wskazany poniżej, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest pozyskanie informacji nt. produktów spółki Makarony Polskie SA / zgłoszenie reklamacji produktów spółki Makarony Polskie SA / udział w konkursie i promocji realizowanej na portalu www.makaronypolskie.pl /marketingowych i statystycznych.

Administrator przetwarza kategorie Państwa danych osobowych tj. dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa na formularzu marketingowym, tzn. imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W celach wykonywania swoich praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem drogą korespondencyjną poprzez wysłanie żądania na adres wskazany na stronie internetowej http://www.makarony.pl/kontakt/zespol-ds-ochrony-danych.