Szczęście domowe


 

Stół familijny, do którego się zasiada dla spożycia
pokarmów, winien pod pewnym względem być dla
gospodyni świętym; przy nim bowiem używamy nie
tylko pokarmów, lecz i większą część szczęścia domowego.
Potrawy, które gospodyni daje na stół, są owocem
ciężkiej i mozolnej pracy męża, a zarazem skrzętnej
staranności żony.

 

 

 

 

Porada pochodzi z książki: „Szczęście domowe : dokładna nauka o gospodarstwie domowem oraz poradnik kucharski napisany dla matek i córek stanu średniego (dla mieszczan, rzemieślników, robotników, włościan)” przetłumaczone na Polskie na Górn. Szlązku. M. Gladbach i Lipsk. Nakładca A. Riffarth, 1882