Oznaczanie bieliznyKażda porządna gospodyni starać się będzie o oznaczenie
swéj bielizny, t. j . wyszyje na niej jakiś
głoskę i numer, najlepiej początkową głoskę nazwiska
familji. Jest to koniecznem dla porządku, aby podczas
prania wraz z obcą jakąś bielizną nie powstała z braku
jakiegoś znaku omyłka.

 

 

 

Porada pochodzi z książki: Poradnik Dla Polskich Gospodyń. Najnowsza kuchnia warszawska zawierająca przeszło 1200 przepisów różnych potraw [...]. Aniela Owoczyńska, Warszawa 1914