Bądź zawsze dla męża twego szczerą i otwartą!


 

Przed mężem twoim nie powinnaś się z niczem
taić, z niczem nie ukrywać; niechże on pozna najgłębsze
tajnie serca twego. Jeśliś jest smutną, niechże on wie,
dla czego; jeśliś pełna obawy, niech wie z jakiego powodu;
jeśliś szczęśliwa, wesoła, powiedz mu wszystko,
inaczej bowiem z ukrywania się mogłyby wyniknąć
takie nieporozumienia, takie nieprzyjemności, nawet podejrzliwości,
któreby miłość wzajemną i pokój domowy na długo, może na zawsze zatruły!

 

 

 

Porada pochodzi z książki: „Szczęście domowe : dokładna nauka o gospodarstwie domowem oraz poradnik kucharski napisany dla matek i córek stanu średniego (dla mieszczan, rzemieślników, robotników, włościan)” przetłumaczone na Polskie na Górn. Szlązku. M. Gladbach i Lipsk. Nakładca A. Riffarth, 1882